Advies voor lagere dosering isotretinoïne bij acne Onderzoeksinstituut Skinwiser

Advies voor lagere dosering isotretinoïne bij acne Onderzoeksinstituut Skinwiser

Neem de tabletten in hun geheel in met drinken of een hap eten. Normaal gesproken duurt behandeling met isotretinoïne meerdere maanden. Voor vrouwen kunnen de tabletten voor maximaal 1 maand worden uitgeschreven en moeten binnen 1 week na het uitschrijven worden opgehaald. Oraal isotretinoïne gedurende weken tot een maximale cumulatieve dosis van 150mg/kg is een zeer effectieve behandeling van ernstige of therapieresistente acne. Er is zwak tot matig bewijs voor de effectiviteit van zowel adapaleen als tretinoïne bij de behandeling van acne. Wel is bewezen dat bij het gebruik van beide middelen geen non-cutane bijwerkingen optreden en dat het effect van tretinoïne en adapaleen ongeveer even snel intreedt.

 • Begin bij mensen met een donkere huid met een lage concentratie lokale retinoïden en benzoylperoxide, dan wel behandeling om de dag.
 • Als deze bij u optreden, rijd dan geen auto.alcohol drinkenTe veel alcohol is niet goed voor de lever.
 • Een groot aantal hiervan (65%) is na een kuur zelfs jarenlang klachtenvrij.
 • Doneer geen bloed tijdens de behandeling met isotretinoïne en binnen 1 maand na staken, vanwege potentieel risico voor de foetus indien de ontvanger een zwangere vrouw betreft.
 • De NVZA participeerde alleen in de commentaarronde en nam niet deel aan de werkgroep.

Cytomel online is een orale vorm van vitamine A die wordt voorgeschreven bij ernstige acneklachten. Het medicijn is misschien beter bekend onder de merknamen Roacctuane en Isotretinoïne. Isotretinoïne zorgt ervoor dat huidschilfers sneller loslaten. Verder vermindert isotretinoïne de hoeveelheid talg en remt het ontstekingen.

Ernstige psychiatrische bijwerkingen van interferon alfa-2b

Een richtlijn beschrijft wat goede zorg is, ongeacht de financieringsbron (Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), aanvullende verzekering of eigen betaling door de cliënt/patiënt). Opname van een richtlijn in een register betekent dus niet noodzakelijkerwijs dat de in de richtlijn beschreven zorg verzekerde zorg is. De auteurs hebben slechts één artikel gevonden dat een relatie aantoont tussen het gebruik van isotretinoïne en ulcerative colitis (ontsteking van de dikke darm).

 • Zowel isotretinoïne 0,3 mg/kg als doxycycline (eerste twee weken 100 mg daarna 50 mg per dag) resulteren waarschijnlijk in een belangrijke verbetering van rosacea volgens de behandelaars.
 • Het bewijs voor fysische behandelingen voor milde tot matig ernstige acne was zeer beperkt.
 • Kennelijk bent u als huisarts goed op de hoogte van de indicatie voor isotretinoïne, gezien de verzoeken in de verwijsbrieven.
 • 54
  Alle bovengenoemde reviews geven aan dat betere en grotere onderzoeken, vooral ook vergelijkende onderzoeken met gebruikelijke behandelingen, nodig zijn om een juiste plaats van licht– en laserbehandelingen te kunnen bepalen.

Ook het aantal DDD’s (standaarddagdoseringen) per voorschrift vertoont al jaren hetzelfde jaarpatroon, waarbij de daling na de zomer mogelijk wordt veroorzaakt door het aantal in het najaar nieuw begonnen therapieën. In dat geval mag maar voor een periode van maximaal 15 dagen worden verstrekt. Het gemiddeld aantal DDD’s per voorschrift ligt iets boven de 35. Die hoeveelheid is goed voor de behandeling gedurende een maand van een persoon van 70 kg bij de laagste adviesdosering. Pubers en jongvolwassen met ernstige acne hebben vaak behoefte aan huidverbeterende behandelingen, omdat er al littekens in de huid zijn ontstaan. Het is gebruikelijk deze adviezen op te volgen vanwege eerdere berichten over sporadische bijwerkingen en een verhoogd risico op littekens.

Onder welke namen is isotretinoïne verkrijgbaar?

U kunt op elk moment in één keer met het gebruik van dit medicijn stoppen. Hou er rekening mee dat het medicijn nog enkele weken na stoppen in het lichaam aanwezig is. Vrouwen moeten 5 weken na stoppen nog een laatste zwangerschapstest doen.

 • In het Pharmaceutisch Weekblad van 10 december 2004 staat hierover, dat een recept voor isotretinoïne voor vrouwen vanaf die datum maar zeven dagen geldig is en het middel maar voor 30 dagen mag worden meegegeven.
 • Het verdient aanbeveling dat huisarts en patiënt zeker weten dat, indien naar de huidtherapeut wordt verwezen, deze therapeut is opgenomen in het betreffende kwaliteitsregister voor paramedici.
 • Daarbij inventariseerde de werkgroep per uitgangsvraag welke uitkomstmaten voor de patiënt relevant zijn, waarbij zowel naar gewenste als ongewenste effecten werd gekeken.
 • Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk is voor de baby.
 • Ook vermindert het de talgproductie en remt ontstekingen.Artsen schrijven dit medicijn voor bij ernstige acne, als de gebruikelijke medicijnen onvoldoende helpen.

Wanneer je een vrouw bent in de vruchtbare leeftijd mag je isotretinoïne alléén gebruiken als je minimaal één en bij voorkeur twee anticonceptiemethoden gebruikt (tenminste de pil en bij voorkeur ook een condoom). Deze aspecten werden, voor zover geen onderdeel van de literatuursamenvatting, vermeld en beoordeeld (gewogen) onder het kopje ‘Overige overwegingen’. De ‘overall’ kwaliteit van (vertrouwen in) wetenschappelijk bewijs wordt bepaald door de laagste kwaliteit van bewijs voor de cruciale uitkomstmaten. De richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met rosacea, zoals dermatologen, huisartsen, oogartsen, plastisch chirurgen en huidtherapeuten.

Formularium der Nederlandse Apothekers

Het doel van het onderzoek was het komen tot consensus over de veiligheid van dermatologische ingrepen, waaronder laserbehandelingen, elektrische curettage en chirurgische ingrepen, bij gelijktijdig of recent gebruik van isotretinoïne. Isotretinoïne is sterk lipofiel en gaat over in de moedermelk. Dit kan bij de zuigeling aanleiding geven tot bijwerkingen (i.h.b. droge huid en slijmvliezen). Gebruik van isotretinoïne door de moeder tijdens de lactatie wordt daarom afgeraden. De retinoïden adapaleen en tretinoïne kunnen veilig gebruikt worden bij acne en zijn, naast benzoylperoxide, middelen van eerste keus.

Welke labwaarden en wat als er afwijkingen zijn?

Het voorschrijven van combinatiepreparaten die cyproteronacetaat, gestodeen, desogestrel of drospirenon bevatten, heeft geen aangetoonde meerwaarde bij patiënten zonder onderliggende endocrinologische problematiek. Van de 62 patiënten die een 90% reductie van inflammatoire laesies hadden in de isotretinoïne groep wilden er 51 (82,3%) in een vier maanden follow-up periode participeren. Van de 51 hadden er 27 (52,9%) een terugval met een mediaan van 15 weken.

Isotretinoïne bij vrouwen

Bij melasma een dagcrème/zonnebrandcrème met beschermingsfactor ≥ 50 gebruiken en niet in de zomer behandelen; zie ook de rubriek Waarschuwingen en voorzorgen. Isotretinoïne wordt voornamelijk gebruikt bij ernstig ontstoken pustels, wanneer eerdere (lichtere) medicatie tegen acne niet heeft geholpen. Een bijwerking die vrijwel iedereen heeft die isotretinoïne gebruikt zijn droge lippen. Bij mannen heeft behandeling met isotretinoïne geen invloed op de aanmaak en kwaliteit van zaadcellen. De diverse middelen zijn beschikbaar in verschillende concentraties en bases.

Isotretinoïne 0,25 mg/kg is volgens zowel patiënten als behandelaars zeer effectief voor moeilijk te behandelen rosacea. Isotretinoïne heeft een bekend bijwerkingen- en risicoprofiel (voor vrouwen in de vruchtbare leeftijd). De gunstige effecten wegen op tegen de negatieve effecten, met name bij die patiënten waarbij orale antibiotica onvoldoende effectief zijn. Bij matig ernstige acne waarbij andere behandelingen onvoldoende effect hebben 3. Soms wordt isotretinoïne ook voor andere huidziekten voorgeschreven.